Přepravní materiál

Bedny a přepravní bednění různých rozměrů
Palety značené EUR 80/120 z kvalitního řeziva dle norem UIC 435-2 a UIC 435-4.
Jsme držiteli licence na výrobu palet pod číslem E53 u ZSSK CARGO, a.s.
Palety jakýchkoliv atypických rozměrů s požadovanou nosností